Головна

«Україна: аспекти праці» – некомерційне фахове видання в галузі економіки праці й соціально-трудових відносин, демографії, соціальної політики та економічного регулювання. Журнал видається з січня 1995 року. Протягом 20 років видання є фаховим.
Редакція журналу прагне сприяти поширенню результатів науково-дослідної роботи вітчизняних і закордонних фахівців, формуванню єдиного середовища комунікації вчених, викладачів, політиків, державних службовців, підприємців і роботодавців. Таким чином журнал об’єднує наукову спільноту, зацікавлену у розробці й впровадженні ефективної соціально-економічної політики та вдосконаленні інструментарію управління працею.
Некомерційний характер видання, тривалий досвід співпраці з провідними науковцями, потужний склад редакційної колегії видання дозволяє нам впроваджувати редакційну політику, спрямовану на досягнення двох головних цілей.
По-перше, ‒ надання широкого і вільного доступу до можливості оприлюднення результатів своєї наукової роботи для всіх учених, як визнаних науковою спільнотою, так і тих, хто роблять перші кроки в науці.
По-друге, ‒ сприяння стандартизації і підвищенню якості наукових публікацій, поширенню стандартів подання результатів досліджень, усталених у розвинутих країнах і потужних, визнаних світом наукових школах.