Контакти

Адреса редакції:

Україна, 01030, м. Київ, вул. І. Франка, 15-б.
Тел.: (044) 234-03-02,
Тел./Факс: (044) 454-86-28
E-mail: prat1@i.ua

Друк здійснюється у друкарні «ВИПОЛ».
Адреса: ЗАТ «ВІПОЛ», ДК № 15.
03151. Київ, вул. Волинська, 60.

Адреса сайту:   http://uap.in.ua