Про видання

Журнал «Україна: аспекти праці» — фахове видання, яке виходить друком понад 20 років.

Видання  присвячується  теоретико-методологічним та прикладним аспектам економіки праці та соціально-трудових відносин. Широко висвітлюються питання функціонування та державного регулювання ринку праці; зайнятості населення та безробіття; соціально-трудових відносин; продуктивності, охорони та оплати праці; соціальної політики. До проблематики журналу належать також аспекти відтворення людського капіталу,  доходів та рівня життя населення, демографії.

Публікація статей здійснюється на безоплатній основі.

Автори передплачують видання та безкоштовно отримують авторський примірник.

Видання є некомерційним.

Згідно з Наказом № 747 від 13.07.2015 р. Міністерства освіти і науки України «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства» щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 30 червня 2015 р. журнал «Україна: аспекти праці» продовжено у Переліку наукових фахових видань України.

У журналі можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата економічних наук.

Засновники — НДІ праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики і НАН України; ТОВ «Інформаційно-консультаційна фірма Праця»; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія  КВ №21247 11047ПР, видане 26.03.2015 р., Державний комітет інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України.

В рік виходить 4 номери журналу.

Передплатний індекс 74541

Передплату можна здійснити:

– у будь-якому відділенні поштового зв’язку

– на сайті ДП «Преса» www.presa.ua можна скористатися послугою “Передплата ON-LINE”;

– на сайті ПАТ «Укрпошта» www.ukrposhta.ua;

– в пунктах приймання передплати.

 За рейтингом наукових журналів України,
згідно з даними Google Scholar,*станом на квітень 2013 р.,
журнал «Україна: аспекти праці»
увійшов у ТОП-10

 *Google Scholar – пошукова система і некомерційна бібліометрична платформа, що індексує наукові публікації та наводить дані про їх цитування. Очевидною перемогою цієї системи є намагання охопити матеріали з усіх регіонів світу та з усіх галузей знань.

Рейтингування проведено за п’ятирічним h5-індексом (h5 – кількість статей журналу за 2007 – 2011 рр., на які є посилання в понад h публікаціях), а в межах одного індексу – за кількістю цитувань. Під час аналізу враховано назви періодичних видань українською, російською та англійською мовами.


 За даними сайту Національної бібліотеки ім.. В.І. Вернадського:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/rating_journals.html