Про видання

Журнал «Україна: аспекти праці» — фахове видання, яке виходить друком понад 20 років.

Видання  присвячується  теоретико-методологічним та прикладним аспектам економіки праці та соціально-трудових відносин. Широко висвітлюються питання функціонування та державного регулювання ринку праці; зайнятості населення та безробіття; соціально-трудових відносин; продуктивності, охорони та оплати праці; соціальної політики. До проблематики журналу належать також аспекти відтворення людського капіталу,  доходів та рівня життя населення, демографії.

Публікація статей здійснюється на безоплатній основі.

Автори безкоштовно отримують авторський примірник видання.

Видання є некомерційним.

Згідно з Наказом № 747 від 13.07.2015 р. Міністерства освіти і науки України «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства» щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 30 червня 2015 р. журнал «Україна: аспекти праці» включено до Переліку наукових фахових видань України.

У журналі можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата економічних наук.

Засновники — НДІ праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики і НАН України; ТОВ «Інформаційно-консультаційна фірма Праця»; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія  КВ №21247 11047ПР, видане 26.03.2015 р., Державний комітет інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України.

В рік виходить 4 номери журналу.

 За рейтингом наукових журналів України,
згідно з даними Google Scholar,*станом на квітень 2013 р.,
журнал «Україна: аспекти праці»
увійшов у ТОП-10

 *Google Scholar – пошукова система і некомерційна бібліометрична платформа, що індексує наукові публікації та наводить дані про їх цитування. Очевидною перемогою цієї системи є намагання охопити матеріали з усіх регіонів світу та з усіх галузей знань.

Рейтингування проведено за п’ятирічним h5-індексом (h5 – кількість статей журналу за 2007 – 2011 рр., на які є посилання в понад h публікаціях), а в межах одного індексу – за кількістю цитувань. Під час аналізу враховано назви періодичних видань українською, російською та англійською мовами.


 За даними сайту Національної бібліотеки ім.. В.І. Вернадського:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/rating_journals.html