Реєстрація та рейтинги в міжнародних науковометричних базах даних

Відповідно до договору № 214 від 23.04.2015 р. щодо проведення реєстрації Міжнародного стандартного номеру (ISSN) друкованому періодичному виданню «Україна: аспекти праці» присвоєно International Serial Number

ISSN 2411-6912 04

За рейтингом наукових журналів України,
згідно з даними Google Scholar,*станом на квітень 2013 р.,
журнал «Україна: аспекти праці»
увійшов у ТОП-10

 *Google Scholar – пошукова система і некомерційна бібліометрична платформа, що індексує наукові публікації та наводить дані про їх цитування. Очевидною перемогою цієї системи є намагання охопити матеріали з усіх регіонів світу та з усіх галузей знань.

Рейтингування проведено за п’ятирічним h5-індексом (h5 – кількість статей журналу за 2007 – 2011 рр., на які є посилання в понад h публікаціях), а в межах одного індексу – за кількістю цитувань. Під час аналізу враховано назви періодичних видань українською, російською та англійською мовами.


 За даними сайту Національної бібліотеки ім.. В.І. Вернадського:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/rating_journals.html

За планом розвитку редакції журнал має бути зареєстрований у міжнародних науково-метричних базах даних: « Index Copernicus», «eLIBRARY.ru»,  «РИНЦ».